Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

 Uchwała Zarządu Województwa w sprawie zmian regulaminu otwartego konkursu ofert.

Uchwała Nr 239/5718/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/491/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchwały Nr L/932/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późn. zm., oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas",

Zarząd Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 219/5181/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w części IX ust.6 otrzymuje brzmienie: „6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania ofert."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwała_nr_239_5718_13.pdf)Uchwała Nr 239/5718/13BIP344 kB2013-06-13 09:202013-06-13 09:20

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi