Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

 

UCHWAŁA Nr 242/5836/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 18 czerwca 2013 r.

 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/491/12Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchwały Nr L/932/10Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późn. zm., oraz uchwały Nr 219/5181/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zmienionej Uchwałą Nr 239/5718/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2013 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

 

1.Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r. złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 219/5181/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 239/5718/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2013 r.

2.Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji zadania wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

1)w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

3)na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

                                                                       Dr hab. inż. Jan Burek

 

 

Zał. do Uchwały nr 242/5836/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

 

 

Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiegow zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r. wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji.

 

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Proponowana

wysokość dotacji w zł

  1. 1.

Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych
  „EKO-WISŁOKA”

Krempna 45

38-232 Krempna

Program aktywizacji gospodarczo turystycznej   województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo
  i krajobrazowo wskazanych terenów   łąkowo pastwiskowych
  z zachowaniem   bioróżnorodności w oparciu o   naturalny wypas

 

248 606,10   zł

 

  1. 2.

Stowarzyszenie   Rozwoju
  i Promocji Wsi Łukowe

Łukowe   69

38-516 Tarnawa Dolna

„Ochrona   bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu   Gmin Baligród, Lesko, Zagórz - ,,WYPAS 2013’’ ”

 

59   727,47 zł

 

  1. 3.

Bieszczadzkie Stowarzyszenie

Rolników

Bandrów Narodowy 24

38-700 Ustrzyki Dolne

Przywracanie   terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego poprzez   prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich

396   110,80 zł

 

  1. 4.

Stowarzyszenie   Rolników „OSTOJA”

Nagórzany 5

38-505 Bukowsko

Program aktywizacji gospodarczo –   turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo  
  i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem   bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

736 526,90   zł

 

  1. 5.

Stowarzyszenie Hodowców

i Miłośników Konia   Huculskiego

Odrzechowa 1

39-530 Zarszyn

Program   aktywizacji gospodarczo – turystycznej

województwa   podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo   wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w   oparciu
  o naturalny wypas

355   843,83 zł

 

  1. 6.

Stowarzyszenie  
  „Zdrowie i Natura”
  w Krościenku Wyżnym

ul.   Kasztanowa 15

38-422 Krościenko Wyżne

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz   ochrony dziedzictwa przyrodniczego

104   280,20 zł

 

 

RAZEM

 

1 901 095, 30 zł

                                                                                                                            

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20130620105842870.pdf)Uchwała Nr 242/5836/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2013BIP651 kB2013-06-20 12:242013-06-20 12:24

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi