Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 324/6858/17 z dnia 11 lipca 2017 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r., zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II”.
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zostało zwołane przez przewodniczącego na dzień 19.07.2017r i odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, o godzinie 10.00, w pokoju 319.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”

Uchwała Nr 193 / 3944 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dn. 5 lipca 2016 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas".

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r. zgodnych z założeniami Programu „ Podkarpacki Naturalny Wypas”.