Konkursy „Wydarzenia kulturalne” i „Warsztaty z mistrzem” rozstrzygnięte

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2015 r. w otwartych konkursach: „Wydarzenia kulturalne” i „Warsztaty z mistrzem”.

Uchwała Nr 28/507/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacji – POBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowego – POBIERZ
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych – POBIERZ

Uchwała Nr 28/506/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty z mistrzem" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacji – POBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowego – POBIERZ
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych – POBIERZ

AKTUALIZACJA DZIAŁAŃ ZADANIA PUBLICZNEGO - POBIERZ

 

Konkursy ofert w dziedzinie kultury 2015

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił 4 konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku. Szczegóły poniżej:

Wydarzenia kulturalne

 • Uchwała Nr 421/9873/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Wydarzenia kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku POBIERZ
   
 • Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Wydarzenia kulturalne” (Regulamin konkursu) POBIERZ

Wyprawy w świat teatru

 • Uchwała Nr 421/9874/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Wyprawy w świat teatru" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku POBIERZ
   
 • Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Wyprawy w świat teatru” (Regulamin konkursu) POBIERZ

Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat

 • Uchwała Nr 421/9875/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku POBIERZ
   
 • Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat” (Regulamin konkursu) POBIERZ

Warsztaty z mistrzem

 • Uchwała Nr 421/9876/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Warsztaty z mistrzem" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku POBIERZ
   
 • Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Warsztaty z mistrzem” (Regulamin konkursu) POBIERZ

Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć na realizację konkursów środki finansowe w wysokości 520 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Informacja na temat logo województwa podkarpackiego - czytaj więcej