Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2015 r. w otwartych konkursach pn. „Wyprawy w świat teatru" i „Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat"

Uchwała Nr 33/600/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacjiPOBIERZ

Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowegoPOBIERZ

Uchwała Nr 33/601/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacjiPOBIERZ

Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowegoPOBIERZ