KONKURS MECENAT KULTURALNY 2013 ROZSTRZYGNIĘTY !

Uchwała Nr 213/5023/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku – pobierz 

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację – pobierz 
Wykaz podmiotów, które nie otrzymały dotacji – pobierz
Wykaz podmiotów, które odrzucono z przyczyn formalnych – pobierz

Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania – pobierz


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku. 

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 1. Wydarzenia kulturalne - organizacja przedsięwzięć promujących regionalną aktywność kulturalną w kraju i poza jego granicami, adresowanych do dużej liczby odbiorców bądź też przedstawiających istotną wartość dla kultury województwa m.in.: festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, sympozjów, konferencji, seminariów, kongresów i publikacji, w tym także w postaci elektronicznej (e-book, audiobook).
 2. Podkarpackie z Fredro - wspieranie wydarzeń artystycznych związanych 
  z twórczością A. Fredro w formie festiwali, koncertów, przeglądów; tworzenie projektów interdyscyplinarnych inspirowanych osobą i twórczością A. Fredro - utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe, multimedialne; popularyzowania wiedzy o pisarzu i jego twórczości poprzez działania edukacyjne: wystawy, spektakle i konferencje.
 3. Warsztaty z mistrzem - organizowanie form wspierania aktywności twórczej: twórcy profesjonalni prowadzą zajęcia warsztatowe dla amatorów; projekty edukacyjne 
  z zakresu warsztatów: m.in. plastycznych, muzycznych, literackich, fotograficznych, filmowych, teatralnych.
 4. Tradycja, dialog kultur - popularyzacja dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie przedsięwzięć służących promocji wielokulturowego bogactwa regionu, w tym wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Oferty należy składać do 4 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu - do pobrania poniżej. 
Informacja na temat logo województwa podkarpackiego - czytaj więcej

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr 192/4436/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Mecenat kulturalny" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku ........................ pobierz
 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny” (Regulamin konkursu) ......... pobierz
 3. Formularz oferty ............................................................................................. pobierz
 4. Wzór umowy ................................................................................................. pobierz
 5. Wzór sprawozdania ......................................................................................... pobierz