Konkursy „Wyprawy w świat teatru", „Wydarzenia kulturalne” i „Tradycja” rozstrzygnięte

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2014 r. w otwartych konkursach: „2014 – Rok Rodziny Ulmów", „Wyprawy w świat teatru", „Wydarzenia kulturalne” i „Tradycja”. Poniżej prezentujemy wyniki oraz formularz aktualizacji zadania objętego dotacją.

Uchwała Nr 328/7805/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „2014 – Rok Rodziny Ulmów" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacjiPOBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowegoPOBIERZ

Uchwała Nr 327/7775/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacjiPOBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowegoPOBIERZ
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnychPOBIERZ

Uchwała Nr 325/7713/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacji POBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowego POBIERZ
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych POBIERZ

Uchwała Nr 325/7714/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Tradycja” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 r. – POBIERZ

Wykaz podmiotów, których ofertę wybrano do realizacji POBIERZ
Wykaz podmiotów, które nie uzyskały wsparcia finansowegoPOBIERZ
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych POBIERZ

 
AKTUALIZACJA DZIAŁAŃ ZADANIA PUBLICZNEGO
POBIERZ

Zarząd Województwa Podkarpackiego
ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego
w zakresie kultury w 2014 roku.

2014 – Rok Rodziny Ulmów
Uchwała Nr 294/7060/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "2014- Rok Rodziny Ulmów" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku ........................ pobierz
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „2014-Rok Rodziny Ulmów” (Regulamin konkursu) ......... pobierz

Wyprawy w świat teatru
Uchwała Nr 294/7059/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Wyprawy w świat teatru" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku ........................ pobierz
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Wyprawy w świat teatru” (Regulamin konkursu) ......... pobierz

Wydarzenia kulturalne
Uchwała Nr 294/7062/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Wydarzenia kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku ........................ pobierz
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Wydarzenia kulturalne” (Regulamin konkursu) ......... pobierz

Tradycja
Uchwała Nr 294/7061/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Tradycja" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku ........................ pobierz
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Tradycja” (Regulamin konkursu) ......... pobierz

Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć na realizację konkursów środki finansowe w wysokości 615 000 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych).
Informacja na temat logo województwa podkarpackiego - czytaj więcej