http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę”– rozstrzygnięty

|
Admin

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 492/10395/18 z dnia 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał dotację organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: Uchwała w sprawie przyznania/nieprzyznania dotacji – nauka