Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

Rodzaj zadań:
Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.
W ramach konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.
Zadania w ramach konkursu ofert obejmują organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także idei powstania na terenie woj. podkarpackiego Podkarpackiego Centrum Nauki. Zadania będą realizowane poprzez organizację wydarzeń mających formę m.in.: festiwali naukowych, pikników naukowych, konkursów, przeglądów, wykładów, spektakli naukowych, przy czym preferowane będzie łączenie form w ramach realizowanego zadania oraz zapewnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

Wysokość dotacji i termin realizacji zadania:
Na realizację zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 50 000 zł.
Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania wynosi 10 000 zł.
Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 19 marca 2020 roku, osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 730-1800, wtorek - piątek 730-1530, bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp., wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki”

lub w formie elektronicznej w postaci podpisanego i zeskanowanego wniosku w formacie PDF na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podmiot, który złożył ofertę w wersji elektronicznej jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru, papierowej wersji oferty, podpisanej w odpowiednich miejscach, na adres wskazany powyżej. W obu przypadkach decyduje data nadania oferty do Urzędu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni, licząc od dnia zakończenia naboru ofert. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zasady przyznawania dotacji:
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotację zawarte są w ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczącym otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert w dziedzinie nauki w 2020 r..docx)Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert [EN] Izabela Baran46 kB2020-02-25 13:552020-02-25 13:56
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania 2020.docx)Wzór oferty realizacji zadania publicznego[EN] Izabela Baran54 kB2020-02-25 13:572020-02-25 13:57
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Instrukcja przygotowania oferty realizacji zadania 2020 v.docx)Instrukcja przygotowania oferty realizacji zadania[EN] Izabela Baran61 kB2020-02-25 13:572020-02-25 13:57
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej 2020.docx)Wzór karty oceny formalnej realizacji zadania publicznego [EN] Izabela Baran18 kB2020-02-25 13:582020-02-25 13:59
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej 2020.docx)Wzór karty oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego [EN] Izabela Baran28 kB2020-02-25 14:002020-02-26 11:10
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego )Wzór tabeli pn. „Kalkulacja przewidywanych kosztów"[EN] Izabela Baran19 kB2020-02-25 14:042020-02-25 14:06
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oświadczenie oferenta dotyczące konta bankowego 2020.doc)Wzór oświadczenia Oferenta dotyczącego konta bankowego[EN] Izabela Baran34 kB2020-02-25 14:062020-02-25 14:06

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi