Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 12 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 152/3370/20 w sprawie nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę wpłynęły 3 oferty od następujących Oferentów:
1) Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli na realizację zadania: „Pociąg do wiedzy" - cykl wydarzeń popularyzujących naukę,
2) Stowarzyszenia „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania: SKRZYDLATORIUM – Drugi Podkarpacki Festiwal Klubów Młodego Odkrywcy,
3) Fundacji INUP z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania: I Podkarpacka Gala Kreatywnych umysłów.

Ze względu na trudną i niepewną sytuację w kraju spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, dwie oferty pozostawione zostały bez dalszego rozpatrzenia, tj.:
1) Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli na zadanie: „Pociąg do wiedzy" - cykl wydarzeń popularyzujących naukę, ponieważ Oferent na etapie oceny formalnej wycofał ofertę na realizację zadania publicznego,
2) Fundacji INUP z siedzibą w Rzeszowie na zadanie: I Podkarpacka Gala Kreatywnych umysłów, ponieważ Oferent na etapie oceny formalnej nie dokonał poprawy/uzupełnienia oferty, przekazując telefonicznie informację, że brak uzupełnienia wniosku spowodowany jest odstąpieniem od realizacji zadania w związku z epidemią.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie biorąc pod uwagę opinię prawną wydaną przez Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znak: OR-XIII.084.1 46.2020.JR z dnia 16 kwietnia 2020 r. na temat procedowania konkursów ogłoszonych przez Województwo i jego jednostki organizacyjne w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej oraz przeprowadzoną przez członków Komisji konkursowej analizę założeń i ocenę możliwości wykonania oferty Stowarzyszenia „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pt. „SKRZYDLATORIUM – Drugi Podkarpacki Festiwal Klubów Młodego Odkrywcy” podjął decyzję o nieudzieleniu dotacji. Wykonanie zadania na dzień podejmowania uchwały oraz w terminie wskazany w ofercie uznane zostało za niemożliwe z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii w Polsce.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała ZWP Nr 152_3370_20 z dnia  12 maja 2020 r..pdf)Uchwała Nr 152/3370/20 z dnia 12 maja 2020 r.Izabela Baran159 kB2020-05-18 15:102020-05-18 15:35