Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej informuje, że 14 marca 2017 roku rozpocznie się II nabór wniosków do programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest budowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 15 maja do 15 grudnia 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane do 28 marca 2016 r. włącznie. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa.

Oferty należy składać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”):

 1. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

  lub
 2. przesłać na adres korespondencyjny j. w.

  z dopiskiem:  Zgłoszenie do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” .

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 12 maja 2017 r.

Przed złożeniem formularzu należy zapoznać się z Regulaminem Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

 

telefony kontaktowe: 
+48 17 747 63 10
+48 17 747 66 11
+48 17 747 66 28

Strategia kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem: promocja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/identyfikacja-wizualna