Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 301/6047/17 z dnia 9 maja 2017 r. rozstrzygnął II nabór otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” realizowany w 2017 roku.
W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 39 Zgłoszeń, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 33 z nich. Na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną Zgłoszeń złożonych w ramach ww. konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji ws. wyboru 21 przedsięwzięć wraz
z kwotami przeznaczonymi na  ich realizację.
Szczegółowe zestawienie podmiotów, których Zgłoszenia zostały wybrane do realizacji stanowi załącznik do ww. uchwały