Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 r.

Zadania będą realizowane zgodnie z wykazem: 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana dotacja z budżetu województwa

1.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego

40 000 zł 

2.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

Realizacja programu „Junior Sport” na terenie województwa podkarpackiego

120 000 zł

 

 

Razem:

160 000 zł