W dniu 17 lutego br. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 planowane jest posiedzenie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Szczegółowe informacje na temat posiedenia można uzyskać w sekretariacie Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, p.121 lub telefonicznie pod nr 17 743 3062.