http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

|
[EN] Marcin Szczepański

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2020 r. Zarząd Województwa podjął uchwałe w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Spośród 53 ofert spełniających wymogi formalne, dotacja została udzielona na 42 zadania publiczne.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji

Wykaz podmiotów, którym nieudzielono dotacji