Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r.

Treść ogłosznia - plik do pobrania (plik MS-Word, 56 KB)

 

Dokumenty do pobrania: