Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”.

Termin naboru ofert - do 24 maja 2021 r.

 

 Dokumenty do pobrania: