WYNIKI II NABORU W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 r. POBIERZ

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017roku.

Uchwała Nr 296/5922/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku

Konkurs pn. GREEN VELO

Treść uchwały i ogłoszenia otwartego konkursu ofert "GREEN VELO" (Regulamin konkursu) POBIERZ


Formularze i wzory dokumentów do konkursu ofert 2017 na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki

  • Formularz oferty 2017 - POBIERZ
  • Wzór umowy 2017 - POBIERZ
  • Formularz sprawozdania z wykonania zadania 2017 - POBIERZ