Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku.

W ramach konkursu można składać oferty na realizacją zadania w okresie 01 lipca do 30 listopada 2013 roku. Termin składania ofert mija 4 czerwca 2013 roku – decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.