W dniu 21 maja b.r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru i przyznał dotacje na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.