http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych - rozstrzygnięcie I

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 303/6099/17 z dnia 16 maja 2017 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem śrdoków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego"