http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Dotacje na "wkład własny" - rozstrzygnięcie III

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 373/7840/17 z dnia 30 listopada 2017 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.