http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Dotacje na "wkład własny" - rozstrzygnięcie III

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 75/1964/19 z dnia 17 września 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.