http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.