Uchwałą nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmian w Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Zakres zmian obejmuje zadania priorytetowe realizowane w 2021 roku w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje w załączonej uchwale.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackieg)Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy[KZ] Bogumił Drzał31 kB2021-06-10 12:592021-06-10 12:59