OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze,
ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby                     

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/497/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach zmienionej Uchwałą Nr XLVI/956/14 z dnia 26 maja 2014 r.

 

obwieszcza się, co następuje:

 

I

 

W celu przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego obszar województwa podkarpackiego został podzielony na okręgi wyborcze, którym nadano numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, w sposób następujący:

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

 

Liczba radnych w okręgu

 

1

m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski

8

2

powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski

6

3

m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

5

4

m. Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski

6

5

m. Krosno, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki

8

 

II

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza ma siedzibę w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok. nr 149.

 

                                                                                                          Marszałek Województwa

                                                                                                                 Władysław Ortyl