Termin składania ofert upływa 08.07.2014 r. o godz. !0:00