Znak sprawy: OR-IV.272.1.50.2014

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2014 r. godz. 10:00.