Termin składania ofert upłynął 08.10.2014 r. o godz. 10:00