Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2014 r.o godz. 10:00.