Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2014 r.o godz. 10:00.