Termin składania ofert upływa 20.11.2014 r.o godz. 10:00