Termin składania ofert upływa 31.10.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.1.63.2014