Termin składania ofert upływa 13.11.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.2.67.2014