Termin składania ofert upłynął 28.11.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.2.66.2014