Termin składania ofert upływa 08.12.2014 r. godz. 10:00

Znak sprawy: OR-IV.272.2.72.2014