Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2015 r., o godzinie 10:00