Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2015 r. o godz. 10:00.