Promocja województwa podkarpackiego i Miasta Rzeszowa, promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w regionie oraz promocja tradycyjnych produktów województwa podkarpackiego wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 maja 2013 r. podczas spotkania promocyjnego w Ambasadzie RP w Rzymie.

OR-IV.272.2.32.2013

Termin składania i otwarcia ofert 16.04.2013 r.