Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2016 r., o godzinie 10:00