Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2016 r., o godzinie 10:00