Termin składania ofert upłynął dnia 05.10.2016 r. o godz. 10:00