Termin składania ofert upłynął 18.04.2017 r. o godz. 10:00.