Termin składania ofert upłynął w dniu 21.07.2017 r. o godz. 10:00.