Termin składania ofert upłynął w dniu 28.03.2018 r. o godz. 10:00