Termin składania ofert upłynął 06.08.2018 r. o godz. 10:00.