Termin składania ofert upłynął 05.11.2018 r. o godz. 10:00.