Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2020 r. o godz. 10:00