znak sprawy: OR-IV.272.2.69.2013

Termin składania i otwarcia ofert: 22.10.2013 r.