Termin składania i otwarcia ofert: 31.10.2013

znak sprawy: OR-IV.272.2.71.2013